Kid Yumi – Tokyo [Beat Tape] [2015]

a0005338655_16
Kid Yumi – Tokyo [Beat Tape]
(Click Cover To Download)

01. //osaka station//
02. //ikebukuro district//
03. //tokyo girl//
04. //japan//
05. //tokyo in the//.[80s]
06. //sushi store//
07. //raw salmon//
08. //mt fuji//
09. //sakura’s garden//
10. //red-light district//
11. //kyoto shrines//
12. //sake//
13. //matsuri//
14. //kabukicho district//
15. //godzilla’s void//
16. //nagasaki//
17. //aso hot springs//
18. //kimono and yukata//
19. //nara dreamland//
20. //ramen shops//
21. //toji temple//
22. //sarku bento box//
23. //fukushima daisy//
24. //manga//
25. //onigiri//
26. //no more shochu//
27. //shogatsu fireworks//
28. //meiji period//
29. //hiroshima lion dance//
30. //welcome to japan//
31. //vespa//
32. //edo period//
33. //koya mt//
34. //nasu fall//
35. //izu colors//
36. //nikku lights//
37. //nikku lights II//
38. //aokigahara forest//
39. //ai ai//
40. //eien ni//
41. //dokoni//
42. //osoi ai//
43. //shinjuku//
44. //shopping in shibuya//
45. //kodoku kurabu//
46. //nagoya nights//
47. //yakushima//
48. //aidoru kurrashu//
49. //karaoke bar//
50. //leaving japan//

(Preview)
Kid Yumi – Tokyo