Categories
E.P.

Kotetsu Shoichiro – Ge’ Down E​.​P. [E.P.] [2020]

Kotetsu Shoichiro – Ge’ Down E​.​P. [E.P.]
(Click Cover To Purchase)

01. Ge’ Down
02. S
03. Hi Baby

(Preview)
Kotetsu Shoichiro – Ge’ Down E​.​P.